Program Konferencji i Warsztatu

18 października 2012
Czy sektor wołowiny w Europie może więcej zyskać dzięki projektom badawczym?
Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny - Europejska oraz polska perspektywa
"Wzorcownia MRiRW" IV piętro
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, Polska
9:00 10:00 Rejestracja zaproszonych gości
10:00 10:10 Powitanie
10:10 Otwarcie Konferencji – Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jakość wołowiny: wyniki Prosafebeef
10:10 10:40 Orla Lynch - Transmisja mikrobiologiczna oraz kontrola w sektorze przetwórstwa wołowiny
10:40 11:00 Ryszard Kowalski - Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na jakość steków uzyskanych z poszczególnych mięśni
11:00 11:20 Nigel Scollan - Tłuszcze w wołowinie - czego się dowiedzieliśmy
11:20 11:50 Tim Rowe -"Celtic Pride Premium Beef Scheme - korzyści współpracy w ramach ProSafeBeef
11:50 12:30 Hocquette J.F., Botreau R., Picard B., Jacquet A., Pethick D.W., Scollan N.D.. - Możliwości przewidywania oraz wpływania na jakość wołowiny
12:30 13:00 Isabelle Legrand - Predykcja sensorycznych cech jakości wołowiny we Francji
13:00 14:00 Obiad
Jakość wołowiny - polska perspektywa
14:00 14:20 dr hab. Agnieszka Wierzbicka prof. SGGW - ProOptiBeef - prezentacja spodziewanych efektów
14:20 14:30 Alicja Woźniak - Interaktywna baza danych z elementami benchmarkingu i optymalizacji.
14:30 14:40 Zenon Nogalski - Ocena efektywności opasania bydła i jego wartość rzeźna
14:40 15:25 Polkinghorne R., Wierzbicki J. - Polska wołowina a konsumenci - wstępne wyniki, obserwacje oraz plany
15:25 15:45 dr hab. Krystyna Gutkowska prof. SGGW - Strategie marketingowe w sektorze wołowiny
15:45 16:15 Dyskusja
16:15 16:55 Transport do hotelu
16:55 Rejestracja w hotelu
19:00 22:00 Kolacja, spotkania nieoficjalne
19 października 2012
Warsztat
Polska wołowina - wołowina z przyszłością

Z-Hotel **** Bussines & SPA
ul. Wczasowa 25, 05-402 Otwock, Poland
09:00-09:10 Otwarcie - przywitanie gości - Jerzy Wierzbicki & Lucjan Paszkiewicz
Współpraca uczestników łańcucha dostaw - grupy producentów, klastry, systemy jakości
w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy - ProOptiBeef

09:10-09:25 Historia projektów ProOptiBeef i QMP - dr hab. Agnieszka Wierzbicka prof. SGGW
09:25-09:40 Integracja w łańcuchu dostaw - dr hab. Stanisław Zięba prof. SGGW
09:40-09:55 Poprawa jakości wołowiny - prof. dr hab. Edward Pospiech
09:55-10:40 Praca w grupach
10:40-11:00 Prezentacja wniosków - dyskusja
11:00-11:30 Kawa
Europejska wołowina - wołowina z przyszłością? Standaryzacja - znaczenie dla rozwoju
polskiego sektora wolowiny

11:00-11:15 Przyszłość sektora wołowiny z perspektywy Projektu ProSafeBeef - PhD Jean Francoise Hocquette
11:15-11:30 Przyszłość sektora wołowiny perspektywy projektu ProOptiBeef - Rod Polkinghorne
11:30-11:45 Prezentacja wyników spotkań w sprawie normhy EKG/ONZ z wizyty w Argentynie - Andrzej Dzięciołowski
11:45-12:00 System QMP - prezentacja aktualnego stanu systemu i planów rozwoju - Jerzy Wierzbicki
11:30-12:15 Praca w grupach
12:15-12:35 Prezentacja wniosków - dyskusja
12:35-13:35 Obiad
Jak działać w sposób celowy, planowy, konsekwentny i skuteczny?
13:35-13:50 Wnioski z realizacji strategii PRSW 2007-2013 oraz EUROSTEK 2012 - Jerzy Wierzbicki
13:50-14:05 Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa
wołowego - branding - Rafał Staszkiewicz
14:05-14:20 Metoda scenariuszy - czy można ja zaimplementować do sektora wołowiny? -
Lucjan Paszkiewicz
14:20-15:05 Praca w grupach
15:05-15:25 Prezentacja wniosków - dyskusja
15:25-15:35 Podsumowanie warsztatu - Lucjan Paszkiewicz

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka