Contact

Project Manager – Professor Agnieszka Wierzbicka
e-mail: agnieszka_wierzbicka@sggw.pl
ProOptiBeef Project Office at the SGGW
Budynek nr 32, pok. A 109
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa, Poland
Phone/fax: +48 22 593 7058
e-mail: biuro@prooptibeef.pl
Website: www.prooptibeef.pl

English

Project Partners

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka