Events

Conference invitation

Obrazek: 
English

We are pleased to announce the organisation of an International Conference in Warsaw on the 12-13th of September 2011.

Project Partners

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka