Warsztat - Polska wołowina - wołowina z przyszłością - STRATEGIA

Polski

B 3. Czy warto mieć strategię? Jak działać w sposób celowy, planowy, konsekwentny
 i skuteczny?
Prosimy uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

B 3.1 STRATEGIE Jakie są rezultaty strategii PRSW 2007-2012?
B 3.2 STRATEGIE Jakie są rezultaty strategii PZPMB EUROSTEK2012?
B 3.3 STRATEGIE Kto w UE ma opracowaną strategię dla sektora wołowiny?
B 3.4 Jakie można zaobserwować zmiany w otoczeniu sektora wołowiny w Polsce i w Europie?
B 3.5 Co zyskamy opracowując strategię dla sektora?
B 3.6 Czy metoda SWOT sprawdza się w sytuacji dynamicznych zmian? Czy znasz skuteczniejsze metody planowania?
Podaj swój adres poczty elektronicznej

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka