Warsztat - Polska wołowina - wołowina z przyszłością - PRZYSZŁOŚĆ

Polski

B2 - Europejska wołowina - wołowina z przyszłością?
Standaryzacja - znaczenie dla rozwoju polskiego sektora wołwiny
Prosimy uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

B 2.1 TRENDY Przyszłość wołowiny
B 2.2 KONKURENCYJNOŚĆ W jaki sposób dzisiaj konkurujemy na rynku?
B 2.3 KONKURENCYJNOŚĆ Jakie mamy przewagi konkurencyjne?
B 2.4 RYNKI Które rynki zbytu są najbardziej obiecujące?
B 2.5 RYNKI W jaki sposób zadbać o polski rynek zbytu?
B 2.6 WIZERUNEK PRODUKTU Jak polscy konsumenci oceniają polską wołowinę?
B 2.7 KOMUNIKACJA Jak polski katalog elementów wołowych może pomóc w komunikacji z odbiorcami?
B 2.8 KOMUNIKACJA Jak standard jakości kulinarnej QMP może być pomocny w komunikacji z konsumentem?
Podaj swój adres poczty elektronicznej

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka