Warsztat - Polska wołowina - wołowina z przyszłością -WSPÓŁPRACA

Polski

B1 - Współpraca uczestników łańcucha dostaw - grupy producentów, klastry,
        systemy jakości w sektorze wołowiny, badania i rozwój, transfer wiedzy - ProOptiBeef
 
Prosimy uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
 

B 1.1 KORZYŚCI Jak konkurujące podmioty w polskim łańcuchu dostaw wołowiny mogą skorzystać na współpracy?
B 1.2 KORZYŚCI Jak uzyskać efekt synergii w środowisku polskich podmiotów łańcucha dostaw wołowiny?
B 1.3 BARIERY Jakie są bariery nawiązywania współpracy?
B 1.4 BARIERY Jak niwelować zidentyfikowane bariery współpracy?
B 1.5 KOMPETENCJE Jakiego typu kompetencji potrzebujemy do rozwijania współpracy w sektorze?
B 1.6 TRANSFER WIEDZY Jak wspólnie zarządzać wiedzą sektorową?
B 1.7 TRANSFER WIEDZY Czy nauka ma wiedzę, której brakuje w przedsiębiorstwach?
B 1.8 TRANSFER WIEDZY Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest twierdząca, to jak pozyskać tę wiedzę?
Podaj swój adres poczty elektronicznej

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka